Huisregels bij Mini Opslag Meppel

Huisregels

Mini Opslag Meppel vraagt zijn huurders om de voorwaarden waaronder de huurovereenkomst wordt aangegaan aandachtig te lezen en zich daaraan te houden. Onderaan deze pagina kun je de gedetailleerde voorwaarden bij de huurovereenkomst downloaden.

De huisregels van Mini Opslag Meppel:

 • Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als opslagruimte.
 • De openingstijden zijn elke dag van 06.00 uur tot 23.00 uur; buiten die uren is het gehuurde gesloten.
 • Het gehuurde wordt uitsluitend door de klant gebruikt.
 • Wanneer een huurder door een blokkade of een technisch mankement onverhoopt geen toegang krijgt tot het pand, meld deze zich bij de receptie.
 • Bij het betreden van het gehuurde is het verboden iemand mee te laten liften.
 • De klant verwijdert afval uit het gehuurde. Bij nalatigheid betaalt aan de huurder minimaal € 30 per m³ afvalverwijderingskosten.
 • Het is niet toegestaan gebruikte transportmiddelen in of bij het gehuurde achter te laten.
 • Als de huurder schade of onregelmatigheden constateert, meldt deze dit direct bij het kantoor van Mini Opslag Meppel.
 • Het opslaan van toxische, ontvlambare en/of gevaarlijke stoffen, dan wel opslag van aan bederf onderhevige en levende have is verboden.
 • Als de huurperiode afloopt dient het gehuurde schoon en slotvrij te worden opgeleverd.
 • De huurder draagt zelf zorg voor de verzekering van zijn opslag.
 • Gebruik van de bij Mini Opslag Meppel verkrijgbare cilindersloten is verplicht.
 • Vluchtwegen dienen uitsluitend in noodsituaties te worden geopend. In geval van misbruik wordt € 75 boete opgelegd voor het ongeoorloofd openen van de vluchtweg.
 • Overlast wordt niet geaccepteerd en daarom is de huurder verplicht:
  • afval direct zelf af te voeren
  • huisdieren buiten het pand te laten
  • transportmiddelen terug te plaatsen na gebruik
  • geluidsoverlast te vermijden
  • voertuigmotor en muziekinstallaties uit te schakelen tijdens laad- en loswerkzaamheden bij het pand van Mini Opslag Meppel

Verzekeren van je spullen

Mini Opslag Meppel doet er alles aan om de opslag zo veilig mogelijk te maken. We verwachten niet dat er schade aan je spullen snel voor zal komen, maar je wilt dat risico niet lopen.

In bijna alle gevallen zijn je spullen onder je eigen inboedelverzekering  verzekerd tegen eventuele schades, hierbij ben je wel verplicht je verzekeraar in te lichten over het feit dat je spullen tijdelijk op een andere locatie zijn ondergebracht.

Tips bij het opslaan

Om een eventuele schade te kunnen verantwoorden adviseert Mini Opslag Meppel om een inventarisatielijst te maken van de spullen die in de opslag liggen. Deze lijst kun je nog uitbreiden met foto’s van de spullen in de opslag. TIP, zet de datum op de foto aan.